Kredittopplysing - konsesjon

Her finner du Datatilsynets konsesjon for byrå som driv kredittopplysing.

Om konsesjoner etter nytt regelverk

Konsesjonsplikten vil avvikles når den nye personopplysningsloven trer i kraft. Dette gjelder også for forskning og helseregistre.

Om konsesjoner etter nytt regelverk