ID-tyveritest for virksomheter

SIKKER ID-testen er laget for å bevisstgjøre virksomheter om regler og rutiner for å håndtere opplysninger om kunder, samarbeidspartnere, leverandører så vel som egen bedrift.

Testen tar 25-30 minutter å gjennomføre. Den tar for seg sikkerhet innenfor disse kategoriene:

  • å kontrollere ny kunde
  • å behandle kundeinformasjon
  • å ha beredskap mot det uønskede
  • å avslutte kundeforholdet
  • beskyttelse av egen bedrift

Ta testen!

Du kan velge å registrere deg før du tar testen. Da trenger du ikke svare på alle spørsmål på en gang, men kan logge deg inn senere og fortsette der du var. Du kan også sende testen videre til andre i virksomheten dersom du selv ikke kan svare. På den måten sikrer dere at dere får en mest mulig korrekt evaluering av virksomhetens informasjonssikkerhet. Når du har gjennomført testen, får du en liste med lenker til mer informasjon dersom det er tema virksomheten ikke vet nok om, eller mangler rutiner for.

Når du har fullført testen, kan du laste ned et elektronisk merke som dere kan sette på nettsiden deres. Det skal signalisere at virksomheten er opptatt av, og tar problemet med ID-tyveri på alvor.