Dette er ID-tyveri

Identitetstyveri er når noen, uten samtykke, anskaffer, besitter, overfører, benytter eller fremstår som rette innehaver seg av et identifikasjonsbevis eller personopplysninger som tilhører en privatperson eller en virksomhet, med hensikt om å begå økonomisk svindel, bedrageri eller annen kriminalitet. Rent praktisk kan et identitetstyveri for eksempel være å kjøpe varer, åpne en bankkonto, søke om kredittkort, lån eller registrere et telefonabonnement ved bruk av en annens identitet enn sin egen.

Hvordan oppdage, forebygge og bekjempe ID-tyveri

Hvordan oppdager du at du er utsatt for ID-tyveri? Og hva kan du gjøre for å hindre at du rammes?
Hvordan oppdage, forebygge og bekjempe ID-tyveri