Kommersiell bruk av personopplysninger

En personprofil oppstår når en virksomhet kombinerer personopplysninger og ut i fra disse knytter visse antagelser om en persons adferd, evner, preferanser eller behov.

Annonseindustrien lærer deg å kjenne ved å spore og lagre bevegelsene dine på nett. Kunnskapen selges og kjøpes på globale børser.

Big Data viser til en trend der enorme mengder digitale data gjennomgår omfattende analyser. Dette utfordrer sentrale personvernprinsipper.

Hjelp til sletting?

Slettmeg.no er en råd- og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Dersom du trenger hjelp kan du kontakte Slettmeg.no enten på telefon, e-post, kontaktskjema eller på sosiale medier. Blant deres guider vil du også finne nyttige tips for hvordan du kan gå frem for å få slettet opplysninger.

Hjelp til sletting?

Skal du behandle personopplysninger?

Det er viktig at du som skal behandle personopplysninger setter deg inn i regelverket som gjelder. Les om informsasjonssikkerhet, internkontroll og risikovurdering her.

Skal du behandle personopplysninger?