Privacy Shield er vedtatt

EU-kommisjonen har formelt vedtatt det nye rammeverket om overføring av personopplysninger fra Europa til USA, det såkalte EU-US Privacy Shield.

EU-kommisjonen mener med dette at det nye avtaleverket, som erstatter Safe Harbor-rammeverket, sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring av personopplysinger fra Europa til USA.

Overføring av personopplysninger kan nå skje til amerikanske selskaper som slutter seg til avtaleverket Privacy Shield, og som dermed har forpliktet seg til å følge særlige regler for beskyttelse av personopplysninger.

Som følge av av EØS-avtalen kan Privacy Shield også benyttes som grunnlag for overføring av personopplysninger fra norske virksomheter til USA.

Privacy Shield trådte i kraft 12. juli 2016. Dette gjelder, slik vi forstår det, også for Norges vedkommende.

Handelsdepartementet i USA har gjort det klart at virksomheter som mener å oppfylle kriteriene skal kunne registrere sin sertifisering fra og med 1. august 2016.

Les mer

EU-kommisjonens pressemelding (europa.eu)

EU-U.S Privacy Shield-avtalen (europa.eu)

Vedlegg til avtalen (annexes) (europa.eu)

Frequently Asked Questions (europa.eu)

Factsheets (europa.eu)

Informasjon fra USAs handelsdepartement (commerce.gov)

Pressemelding fra artikkel-29-gruppen i forkant av beslutningen (europa.eu)

14