Hva betyr Privacy Shield for deg som borger?

Privacy Shield gir deg som borger en rekke rettigheter.

Virksomheter som knytter seg til Privacy Shield må beskytte personopplysninger i tråd med de vedtatte personvernprinsippene. Dette betyr at rettigheter du allerede har i Europa nå også gjelder når opplysninger om deg blir overført til USA.

Dine rettigheter og virksomhetens plikter

  1. Du har rett til informasjon om hvordan og hvorfor virksomheter behandler opplysninger og deg.
  2. Virksomheten har begrenset adgang til å benytte opplysninger til nye formål eller videreformidle opplysninger uten ditt samtykke. Virksomheten kan kun behandle opplysninger som er nødvendig og relevante for formålet med behandlingen.
  3. Virksomheten må sikre dine opplysningerVirksomheten må sørge for at dine opplysninger sikres også dersom de overføres til en annen virksomhet
  4. Du har rett til innsyn i opplysninger om deg, og til å få dem rettet dersom det er feil i opplysningene
  5. Du ha rett til å klage dersom virksomheten ikke behandler opplysningene i tråd med personvernprinsippene i Privacy Shield
  6. Du har rett til en uavhengig gjennomgang av saken dersom amerikanske etterretnings- og sikkerhetstjenester får utlevert opplysninger om deg.

Klagebehandling under Privacy Shield

Dersom du ønsker å klage på en virksomhets behandling av personopplysninger under Privacy Shield, kan du fritt velge mellom forskjellige klageinstanser.

Virksomheten selv plikter å oppgi en kontaktperson for alle klager eller spørsmål.Virksomheten må tilby et uavhengig klageorgan, dette kan enten være et alternativt tvisteløsningsorgan (Alternate Dispute Resolution body, ADR) eller nasjonale personvernmyndigheter, som Datatilsynet.Du kan også klage til det amerikanske Handelsdepartementet eller det amerikanske føderale handelstilsynet (US Federal Trade Commission), enten direkte eller gjennom Datatilsynet. Dersom saken ikke er løst etter klagebehandling, eller du ikke er fornøyd med behandlingen kan du klage til Privacy Shields voldgiftsordning.

Ombudsmannsordningen

Dersom du har bekymringer vedrørende amerikanske sikkerhetsmyndigheters tilgang til opplysninger som behandles om deg i USA, kan du klage til ombudsmannsordningen for Privacy Shield. Vi anbefaler at du i første omgang kontakter Datatilsynet, og vi vil så oversende din klage til Ombudsmannen. Ombudsmannsordningen gjelder for all overføring av personopplysninger til USA, også utenfor Privacy Shield.