Sikkerhetsarkitektur

Prinsippet om separate og logisk adskilte nettverk er utgangspunktet for en god sikkerhetsarkitektur. I denne veilederen finner du Datatilsynets anbefalte metoder for etablering av god teknisk informasjonssikkerhet.

Datatilsynets veileder om sikkerhetsarkitektur gjelder for offentlige og private virksomheter som behandler store mengder personopplysninger. Den er også nyttig for virksomheter som tilbyr tjenester som innebærer behandling av personopplysninger, for eksempel databehandlere eller  virksomheter innen helse og omsorg.

Temaarkene til veilederen illustrerer metoder for utforming av løsninger. Disse er veiledende. 

Veileder i internkontroll

Med god internkontroll og et bevisst forhold til å sikre opplysninger sørger virksomheten for at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.

Veileder i internkontroll
13