Anonymisering av personopplysninger

Anonymisering er et viktig virkemiddel for å kunne hente ut verdifull innsikt ved dataanalyse, samtidig som risikoen reduseres for berørte personer.

Å anonymisere data er utfordrende, og det er mer utfordrende i dag enn det var tidligere. Det enorme tilfanget av offentlig tilgjengelige data, kombinert med tilgang til stadig billigere og mer kraftfull analyseteknologi, har bidratt til å øke faren for reidentifisering.

Det gjør det viktig å foreta grundige risikovurderinger før publisering av anonyme data, og å bruke solide anonymiseringsteknikker.

Anonymisering er et viktig virkemiddel for å redusere personvernulempene ved slik analyse. Men det er mange fallgruver å gå i når data skal anonymiseres. Vi har laget en veileder som skal bidra med råd til den tekniske siden av anonymiseringsprosedyren, men også om hvordan man skal gjøre dette i tråd med lovverket.

Relevant for flere

Rådene er relevante for alle som ønsker å anonymisere personopplysninger, både private og offentlige virksomheter, og de gjelder uavhengig av formålet med anonymiseringen. Det kan være mange årsaker til at en virksomhet ønsker å anonymisere innsamlede personopplysninger. Det kan for eksempel være fordi virksomheten:

  1. er pålagt å publisere anonymiserte data
  2. må utgi informasjon til en tredjepart og ønsker å beskytte identiteten til de berørte
  3. ønsker å frigi data for å være åpen og transparent om egen virksomhet
  4. ønsker å bruke allerede innsamlede data til nye formål, for eksempel som grunnlag for profilbygging til bruk i målrettet markedsføring, eller for å se etter trender og mønstre
  5. ønsker å frigi data til bruk for statistiske formål eller til forskere for vitenskapelig bruk

Vi går i veilederen gjennom sentrale juridiske bestemmelser, viser til risikofaktorer det er viktig å ta hensyn til og diskuterer styrker og svakheter ved ulike anonymiseringsteknikker.

PS. Veilederen har henvisninger til den forrige personopplysningsloven. Det vil si at ingen av henvisningene til denne loven i veilederen stemmer. Anbefalingene og forslagene til  anonymiseringsteknologi er imidlertid fortsatt gjeldende og relevante.

19