Databehandleravtale

Alle virksomheter som benytter seg av en underleverandør har plikt til å ha en databehandleravtale. Den skal sikre at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysningene.

Hvordan lage en databehandleravtale?

Vi har laget en veiledning som går gjennom kravene i regelverket og ser nærmere på:

  • Når må man ha en databehandleravtale?
  • Hvem kan være databehandler?
  • Hva må databehandleravtalen inneholde?

Er du usikker på hva som ligger i begrepene behandlingsansvarlig og databehandler?

Vi har laget veiledning der vi ser nærmere på:

  • Hva er en behandlingsansvarlig?
  • Hva er en databehandler?
  • Når foreligger det et databehandleroppdrag?
  • Konsekvensene av om du må ha en databehandleravtale eller ikke