Hva er personvern?

Personvern er en grunnleggende rettighet. Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Hva med foreldrene? Se filmen dersom du er usikker.

 

Sjekk også ut dubestemmer.no - en nettside der unge (og voksne) kan lære mer om personvern og nettvett, og se flere aktuelle filmer om temaet.