Personvernundersøkelsen 2008

I en personvernundersøkelsen som Datatilsynet gjorde i 2008 ble respondentene blant annet spurt om sine holdninger datalagringsdirektivet.

Datatilsynets gjennomførte en personvernundersøkelse i 2008. Respondentene ble blant annet spurt om datalagringsdirektivet, offentlighet og personvern, frykt, prioritering av virkemidler og snoking.

Undersøkelsen ble gjennomført av Sentio, på oppdrag fra Datatilsynet.

Last ned:

Personvernundersøkelsen 2008 (pdf)

18