Fra andre tema

Om konsesjoner frem til nytt regelverk

Det ser ut til at det blir endringer i ordningen med konsesjoner når den nye personopplysningsloven trer i kraft i mai, men det er fremdeles uklart hva som vil skje med konsesjonsarbeidet blant annet i forbindelse med forskningsprosjekter, helseregistre og kvalitetsregistre.

Om konsesjoner frem til nytt regelverk

Digitalt grenseforsvar kan legge til rette for storstilt overvåkning av norske borgere

Bilde av Bjørn Erik Thon

Datatilsynet mener det er stor sannsynlighet for at dataene brukes til andre formål og av andre myndigheter enn E-tjenesten. Vi sier derfor et klart nei til forslaget om digitalt grenseforsvar.

Overvåkingsprogrammet PRISM

PRISM er et hemmelig elektronisk overvåkingsprogram, som opereres av USAs National Security Agency (NSA).
Overvåkingsprogrammet PRISM

Aktuelt

  • Klart nei til digitalt grenseforsvar

    Konklusjonen i Datatilsynets høringsuttalelse er at innsamlingen av informasjon, og overvåkingen av nordmenns kommunikasjon som Lysne II-utvalget legger opp til, blir så omfattende at forslaget ikke kan gjennomføres.

  • Tydeligere passlov

    Det må komme tydeligere fram at lagring av ansiktsfoto i passregisteret skal kunne benyttes til automatiserte søk. Dette innebærer at ansiktsbildene blir tatt i bruk på en helt ny måte.