Dopingkontroll ved treningssentre

Bruk av dopingmidler er ulovlig, og treningssentre kan gjennomføre dopingkontroller for å avdekke om medlemmene bruker midlene.

Når et treningssenter gjennomfører et antidopingprogram innebærer det at de behandler sensitive personopplysninger om sine medlemmer. Senteret trenger derfor konsesjon fra Datatilsynet.

Vilkårene i konsesjonen sikrer at medlemmenes rettigheter blir ivaretatt, samtidig som senteret får mulighet til å følge opp mistanke om doping.

Konsesjonsvilkårene stiller blant annet krav til at senteret:

  1. på innmeldingsstadiet opplyser nye medlemmer om at all bruk av dopingpreparater er ulovlig, og at bruk kan bli politianmeldt
  2. informerer om at medlemme kan miste tilgang til senteret dersom de ikke signerer på en avtale om dopingkontroll
  3. informerer medlemmet dersom forhold blir politianmeldt eller ikke

Konsesjonsvilkårene er laget i samarbeid med Antidoping Norge og treningssenterbransjen ved Virke Trening.