Dette er ID-tyveri

Identitetstyveri oppstår når noen anskaffer, overfører, besitter eller fremstår som rette innehaver av personlige opplysninger tilhørende en privatperson eller selskap på en uautorisert måte, med den hensikt å begå bedrageri eller annen kriminalitet.

Hvordan oppdage, forebygge og bekjempe ID-tyveri

Hvordan oppdager du at du er utsatt for ID-tyveri? Og hva kan du gjøre for å hindre at du rammes?
Hvordan oppdage, forebygge og bekjempe ID-tyveri