Krisesentre og private barnevernsinstitusjoner

Krisesentre og private barnevernsinstitusjoner er eksempler på private omsorgsvirksomheter som behandler sensitive personopplysninger.

Private barnevernsinstitusjoner

Tidligere trengte private barnevernsinstitusjoner konsesjon for å behandle personopplysninger. Det gjør de ikke lenger. Les mer her

Krisesentre

Mange krisesentre er privat drevet. Datatilsynet har gitt konsesjoner og retningslinjer.