Unntak fra konsesjonsplikt for forskningsprosjekter

Veilederen om melde- og konsesjonsplikt er beregnet på alle personvernombud, forskere og forskningsstøtteavdelinger som skal vurdere om unntaket fra konsesjonsplikt i personopplysningsforskriften § 7-27 kommer til anvendelse.

Unntak fra konsesjonsplikt for forskningsprosjekter

Se også

Hovudregelen er at behandling av sensitive personopplysingar er konsesjonspliktig. Her finn du ei oversikt over reglane.

Aktuelt

 • Kontrollerer registre

  Datatilsynet skal kontrollere de ti helseregistrene som er lovhjemlet i helseregisterloven.

 • Må si fra til berørte

  Datatilsynet har etablert en ny praksis som innebærer at personer som har fått sine personopplysninger utlevert uten at det er lov, skal få beskjed om at utleveringen har skjedd.

 • Pålegger sletting av DNA-referanseprofiler

  Etter et tilsyn med politiets DNA-register har Datatilsynet kommet med pålegg overfor Kripos om at de skal sørge for at gamle referanseprofiler lagret hos Folkehelseinstituttet blir slettet senest innen utgangen av januar 2017.

Veileder

 • Hvordan vurdere personvernkonsekvenser

  Hvordan vurdere personvernkonsekvenser

  Når ny teknologi tas i bruk, kan det påvirke hvordan virksomheten behandler personopplysninger.

  Første steg for å lage en løsning preget av godt personvern er å vurdere hvilke konsekvenser den vil ha for personvernet til de som er registrert i, bruker eller på annen måte er involvert i løsningen.

Fra andre tema

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiske løsninger kan gi personer med nedsatt funksjonsevne økt selvstendighet, men også utfordre personvernet. Mange av løsningene innebærer en form for overvåking av enkeltpersoner. Personvern må være et hensyn som tas fra starten av, slik at det kan bygges inn i løsningen.

Velferdsteknologi

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll

Med god internkontroll og et bevisst forhold til å sikre opplysninger sørger virksomheten for at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll