Aktuelt

Berlin-gruppen la i august 2016 frem en anbefaling om personvern og informasjonssikkerhet for tjenester som kommuniserer mellom to parter via internett, såkalt VoiP. Leverandørene må sørge for kryptering og være åpne om hva som samles inn, mener gruppen.

Personvern ved kjøp av ny bil

Moderne biler lagrer og behandler store mengder opplysninger. Noen av dem er personopplysninger. Det er svært viktig at bilkjøpere er kjent med, og godtar en slik innsamling. Nå er det utformet et skjema som kan bedre dette.

Personvern ved kjøp av ny bil

Bransjenorm

Bransjenorm for elektronisk billettering gjør at alle kollektivselskaper må tilby de reisende et alternativ for elektronisk billettering som gjør at trafikantene ikke må registrere personlig informasjon.

Bransjenorm