Gjelder personopplysingsloven for medlemsopplysninger?

En forening må følge personopplysnigsloven dersom den behandler personopplysninger om sine medlemmer. Hvis foreningen bare bruker opplysninger om virksomheter, gjelder ikke personopplysningsloven.