Lukk

Når får vi ny personopplysninglov?

Les mer

Stortinget vedtok i mai 2018 en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.
Innholdet på våre nettsider er nå i tråd med den nye personopplysningloven som forventes å tre i kraft i løpet av juli måned.
Se Justis- og beredskapsdepartementet for nærmere informasjon om nøyaktig ikrafttredelsestidspunkt.

Hva er kredittopplysningsvirksomhet, kredittopplysningsforetak og kredittopplysninger?

Med kredittopplysningsvirksomhet menes virksomhet som består i å gi informasjon om kredittverdighet og betalingsevne. Virksomheter som driver med kredittopplysningsvirksomhet kalles kredittopplysningsforetak.

Kredittopplysninger er all informasjon som gir mottaker anledning til å trekke slutninger om kredittverdighet. Det avgjørende er ikke om det gis en komplett vurdering av en kredittsituasjon, men om mottaker kan trekke slutninger om kredittverdighet ut ifra opplysningene som han eller hun får.

Les mer om kredittvurdering