Har du spørsmål om personvern på arbeidsplassen som f.eks. GPS-sporing, innsyn i epost eller personalmappe?

Hvor mye kontroll og overvåking har arbeidsgiver lov til å gjennomføre overfor sine ansatte? Svarene finner du på siden Personvern på arbeidsplassen