Har du spørsmål om kameraovervåking?

Dersom du har spørsmål om lovligheten av  kameraovervåking eller vurdere å iverksette dette selv, så kan du lese vår veileder « Kameraovervåking- hva er lov