Er det nødvendig med fødselsnummer når foresatte skal gis tilgang til læringsplattformen?

Da Datatilsynet vurderte en kommunes behov for å behandle fødselsnummer i forbindelse med opprettelse av foreldretilgang i læringsplattformen, ble konklusjonen at det foreligger et saklig behov for sikker identifisering, og at dette behovet av ulike årsaker bare kan ivaretas ved bruk av fødselsnummer.

Grunnen er at det er mange brukere, noe som skaper risiko for feilkobling når flere har samme navn og fødselsdato. I tillegg finnes det opplysninger i læringsplattformen som det er viktig at ikke havner i feil hender, selv om de ikke er sensitive i personopplysningslovens forstand. At det finnes så mange opplysninger om barna taler også for at behovet for riktig tilknytning er stort.

En forutsetning for å tillate behandling av fødselsnummer i denne sammenheng har vært at nummeret bare benyttes i det bakenforliggende systemet, og ikke som brukeridentitet ved pålogging. En annen forutsetning har vært at fødselsnummeret blir behandlet med et tilfredsstillende nivå av informasjonssikkerhet, både ved behandlingen av fødselsnummeret i datasystemet, og ved innhentingen av fødselsnummeret.