Hvilke sikkerhetstiltak må etableres på en nettside med personopplysninger?

Det må brukes en påloggingsløsning med tilgangskontroll, og overføring av opplysningene må krypteres.

Les mer internkontroll og informasjonssikkerhet og kryptering.