Kan fødselsnummeret sendes per e-post eller post?

Når fødselsnummer sendes, skal det ikke være tilgjengelig for andre enn mottakeren.

Når fødselsnummer sendes per post skal det sendes i lukket konvolutt. Fødselsnummeret skal ikke være synlig i konvoluttvinduet eller være skrevet på utsiden av konvolutten.

Når fødselsnummer sendes i e-post, skal det krypteres.

Les mer om informasjonssikkerhet