Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

En vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment - DPIA) skal sikre at personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas. Dette er en plikt etter det nye personvernregelverket. Artikkel 35 definerer når det er påkrevd å gjøre en DPIA, hva den skal inneholde og hvem som skal gjennomføre den. Vi har laget en veileder som går gjennom regelverket.

Skriv ut veileder
Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)