Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Retten til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet er en rettighet som skal styrke folks kontroll over egne personopplysninger.

Med retten til dataportabilitet kan du få utlevert personopplysninger om deg og gjenbruke disse som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester. Dette vil gjøre det lettere for deg å bytte tjenesteleverandør, da du enkelt skal kunne ta med deg opplysningene dine til den leverandøren som tilbyr de beste vilkårene.

Skriv ut veileder
Retten til dataportabilitet