Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Lydopptak av samtaler

Lydopptak av samtaler innebærer registering og lagring av personopplysninger. Dette gjelder alle lydopptak som gjøres når en person prater.

Skriv ut veileder
Lydopptak av samtaler