Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Kunstig intelligens og personvern

Nesten all bruk av kunstig intelligens (KI) forutsetter store mengder data for at det skal kunne tas intelligente avgjørelser. Potensialet for bedre tjenester, forskningsmessige gjennombrudd og økonomisk gevinst, setter KI høyt på agendaen i de fleste sektorer. 

Vi har skrevet en rapport for å beskrive hvordan personvernet blir berørt av utviklingen. I denne veilederen gjentar vi hovedanbefalingene fra rapporten.

English version of the report

Skriv ut veileder
Kunstig intelligens og personvern