Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Internkontroll og informasjonssikkerhet

Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonssikkerhet sikrer virksomheten at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Denne veilederen gir en innføring i hva internkontroll handler om, og hvordan man kan etablere og følge den opp.

Skriv ut veileder
Internkontroll og informasjonssikkerhet