Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Informasjon og åpenhet

Virksomhetene har plikt til å behandle personopplysninger på en åpen måte (jf. personvernforordningen artikkel 12 og 13). I denne veilederen går vi gjennom hva dette betyr.

Skriv ut veileder