Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Droner - hva er lov?

Vi har laget en veileder der vi går gjennom reglene for bruk av droner. Vi har delt veiledningen inn i privat bruk, virksomheters bruk og offentlige virksomheters bruk i tillegg til å komme med generelle råd og anbefalinger.

Skriv ut veileder
Droner - hva er lov?