Er det ulovlig for virksomheter å bruke Facebook?

Nei, ikke nødvendigvis. Datatilsynet har publisert en rapport om vår egen bruk av Facebook. Vi uttaler oss der ikke generelt om lovlighet eller ansvarlighet ved å ha en Facebook-side eller konto i andre sosiale medier. Vi har som behandlingsansvarlig virksomhet kommet frem til at vi ikke ønsker å ta i bruk Facebook i vår egen kommunikasjonsvirksomhet. Alle virksomheter må gjøre egne vurderinger og er selv ansvarlige for å oppfylle kravene i personvernforordningen.

Les om Datatilsynets egen vurdering av tilstedeværelse på Facebook