Hvilken epostadresse er det vi skal fylle inn under "virksomhetens epostadresse" når vi registrerer personvernombud, og hva skal den brukes til?

Det er virksomhetens offisielle postmottakadresse som skal fylles inn i skjemafeltet.

Personvernombudet vil motta en bekreftelsesmail på den epostadressen dere registrerer for ombudet i skjemaet.