De store datagigantene har allerede masse data lagret om oss. Hvorfor er det problematisk å gi dem til helsemyndighetene nå som vi står overfor en alvorlig pandemi?

Det er et viktig prinsipp at staten ikke skal vite alt om innbyggerne. Grunnen er blant annet at staten har monopol på for eksempel å bruke tvangsmidler og å sette folk i fengsel. Derfor er det viktig at statens makt overfor innbyggerne begrenses. Helsevesenet kan selvsagt ikke sette folk i fengsel, men det er ikke umulig at det blir besluttet fra Storting eller departement, at dataene som samles inn via Smittestopp skal brukes til andre formål, og det vil fort kunne være «gode formål» som innebærer mer innsamling av data.

Les mer om appen Smittestopp