Kan jeg få innsyn i dataene som er registrert om meg i Smittestopp?

Ja, det kan du.

Innsynsløsningen til Smittestopp gir tilgang til informasjon om lokasjonshistorie på en brukervennlig måte. Det vil ikke bli gitt innsyn i opplysninger om lagrede kontakter via bluetooth ettersom dette er opplysninger om andre personer. Innsynsløsningen gir også en oversikt over hvem som hatt tilgang til data om brukeren, inkludert brukeren selv (fra innsynsloggen i sporingsløsningen).

Les mer om dette på Folkehelseinstituttets nettsider

Les mer om retten til innsyn