Hvordan kan Datatilsynet si ja til en app som Smittestopp?

Datatilsynet har ikke myndighet til å si ja eller nei til ulike apper - vi er et kontrollorgan. Dersom vi hadde vært involvert i en formell forhåndsdrøfting (personvernforordningen artikkel 36), kunne vi i ytterste konsekvens nektet behandlingen av personopplysninger. Ettersom denne appen ikke har vært gjenstand for en slik prosess, har vi imidlertid ikke myndighet til si ja eller nei.

Vi har imidlertid sagt ja til at det kan brukes teknologi i apper til å bekjempe pandemien, og at det kan være et egnet virkemiddel. Vi vil også se om den kan bli bedre. Vi ville aldri akseptert en sånn app i en normalsituasjon. Men nå er det unntakstilstand og da er det viktig å bruke teknologi til å bekjempe pandemien. Vi har vært opptatt av å gjerde inn appen mest mulig; den skal være frivillig å ta i bruk, du kan selv velge å slette appen, det skal gis god informasjon og appen skal avvikles senest 1. desember.

Men vi gir ingen blankofullmakt. Vi følger utviklingen tett, og vil også vurdere lovligheten ved noen av løsningene.

Les mer om Smittestopp og personvern på Folkehelseinstituttets nettsider