Hvilke data kan Smittestopp hente inn?

Via appen Smittestopp samles det inn følgende data:

  • Mobiltelefonnummer
  • Alder
  • GPS-posisjon slik at nærkontakt med andre personer/mobiltelefoner kan spores. Det vil si at det registreres bevegelsesmønster kontinuerlig (lengdegrad, breddegrad, hastighet, høyde over havet, tid på ulike lokasjoner) når Smittestopp er aktivert og mobiltelefonen er påslått.
  • Generert UUID fra Smittestopp (en unik ID som følger telefonnummeret)
  • Operativsystem, versjonsnummer, mobiloperatør, og telefonmodell – dette brukes til å øke kvaliteten på innsamlede data da ulike telefoner og operativsystem har forskjellig presisjon på posisjonsdata. Videre vil denne informasjonen forenkle feilsøking og feilretting.
  • Bluetooth-data om Smittestopp-apper på andre telefoner som er innen rekkevidde av telefonen (startidspunkt for kontakt, sluttidspunkt for kontakt, generert UUID for telefoner i nærheten, vektor med signalstyrke for telefoner i nærheten) logges kontinuerlig
  • Skjermstørrelse og mobiloperatør

Les mer om Smittestopp og personvern på Folkehelseinstituttets nettsider