Kan arbeidsgiver kreve at jeg laster ned appen Smittestopp for at jeg skal kunne komme tilbake i arbeid?

Svaret på det er nei. Appen skal være helt frivillig å laste ned for hver enkelt person i samfunnet. Dersom arbeidsgiver setter dette som krav vil ikke appen lenger være frivillig å laste ned.

Les mer om appen Smittestopp