Har andre land tatt i bruk apper slik som Smittestopp?

EU-kommisjonen har nylig lansert veiledning fra de sentrale personvernmyndighetene i EU, og gir informasjon som er nyttig i vurderingen av om man vil ta i bruk en slik app eller ikke.

Les mer om anbefalingene

Det er mange eksempler på løsninger på lignende apper i andre land.
Du kan også finne en oversikt på denne siden (engelsk)