Hva kan sykehus/helseinstitusjoner registrere om sine ansatte som er smittet?

Vi har noe generell veiledning på våre nettsider, men viser i hovedsak til den informasjonen som finnes hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Helseinstitusjonene våre står i en ekstra spesiell situasjon nå. Datatilsynet har ikke god nok oversikt over det særlige regelverket som gjelder for helsepersonell i slike situasjoner, så vi må bare henvise videre til helsemyndighetene for mer konkrete svar.

Særreguleringene som gjelder for helsepersonell og sikring mot smitte vil mest sannsynlig både gi tilstrekkelig rettslig grunnlag etter artikkel 6 og gyldig unntak fra forbudet i artikkel 9 i personvernforordningen (lovdata.no). Når det gjelder unntaket om forbud mot behandling av helseopplysninger etter fororordningen artikkel 9.2 bokstav g, vil det kreve tilleggshjemmel i norsk rett (gjelder også alternativene h og i).

Dersom det er ønske om å registrere mer enn det særlovgivningen gir hjemmel for, må lovligheten vurderes på helt vanlig måte, slik det også gjøres utenom ekstraordinære krisetilstander. Personvernombudet vil kunne være en nyttig ressurs i denne vurderingen.