Hvordan har Datatilsynet vært involvert i arbeidet med Smittestopp?

Utviklingen av appen bærer preg av raske prosesser, og dette gjelder også for muligheten til å kunne forhåndsdrøfte med oss som tilsynsmyndighet, slik regelverket legger opp til.

Datatilsynet har imidlertid hatt kontakt med både Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet i de siste ukene og gitt råd og veiledning og innspill.
Les mer om appen Smittestopp og våre uttalelser

Samtidig som vi har vært tatt med på råd, har vi vært opptatt av vår rolle som tilsynsmyndighet, som har til oppgave å kontrollere om opplysninger faktisk behandles på en lovlig måte. Dette innebærer at vi ikke har tatt stilling til sikkerheten i løsningen eller om personvernkonsekvensene har vært tilstrekkelig ivaretatt, noe vi heller ikke har hatt mulighet til med den informasjonen vi har hatt tilgjengelig. Tilsynsmyndigheten skal i hovedsak drive med etterkontroll av den faktiske bruken i den endelige løsningen. Dette er også i tråd med det såkalte ansvarlighetsprinsippet i personvernregelverket, som innebærer at den som faktisk behandler opplysninger er den som er best egnet til sikre at personvernet ivaretas.

Les mer i artikkelen "Vil kontrollere Smittestopp"

Les mer om Smittestopp og personvern på Folkehelseinstituttets nettsider