Har du spørsmål som dreier seg om personvernregelverket (GDPR) og hvilke plikter en virksomhet har?

Vi har laget en samleside der du finner informasjon om hvilke plikter en virksomhet som behandler personopplysninger har.

 

Har du en virksomhet og er usikker på hvor du skal starte arbeidet med å følge personopplysningsloven med forordning? Les vår sjekkliste.