Har du spørsmål om personvern på arbeidsplassen, som f.eks. GPS-sporing, innsyn i epost eller personalmappe?

Hvor mye kontroll og overvåking har arbeidsgiver lov til å gjennomføre overfor sine ansatte? Svarene finner du på samlesiden Personvern på arbeidsplassen