Har du spørsmål om kameraovervåking?

Dersom du har spørsmål om lovligheten av  kameraovervåking eller vurderer å iverksette dette selv, bør du lese veiledningen « Kameraovervåking - hva er lov?»