Hva er et koronasertifikat?

Koronasertifikater (også kalt koronapass) inngår i et europeisk samarbeid for å bidra til en trygg gjenåpning av Europa. Koronasertifikatet skal dokumentere vaksinestatus, negativt testresultat og/eller om du har gjennomgått koronasykdom. Sertifikatet vil ha en QR-kode for å verifisere at sertifikatet er ekte.

Hva sertifikatet konkret skal kunne brukes til, er ennå ikke helt avklart. Dette vil bli nærmere regulert i en egen forskrift.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF er ansvarlige for å utvikle sertifikatet. Nærmere informasjon fra helsemyndighetene om koronasertifikatet finner du blant annet hos helsedirektoratet.no og helsenorge.no.