Hvordan er reglene for helsemyndighetenes registrering og bruk av personopplysninger om koronasmitte?

Personvernregleverket tar høyde for helsemyndighetenes registrering og bruk av personopplysninger i tider med smittsomme og alvorlige grenseoverskridende sykdommer. Regelverket gir egne unntak for behandling av personopplysninger som er nødvendig av allmenne folkehelsehensyn (personvernforordningen art. 9 nr. 2 bokstav i og fortalepunkt 52-54). Vi har særlovgivning som regulerer disse tilfellene i helselovgivningen og smittevernlovgivningen i Norge.

Folkehelseinstituttet fører et eget register over alle utbrudd av koronasmitte i Norge. Sammen med kommunelegen og øvrige helsetjenester sporer de også opp hvem den smittede har hatt kontakt med, registrerer og følger opp.