Hva gjør jeg hvis PST eller politiet ber meg utlevere personopplysninger om en kunde eller bruker?

En virksomhet skal ikke utlevere personopplysninger om kunder eller brukere uten at vedkommende som spør har en rettslig kjennelse eller hjemmel i lov for utleveringen. Du bør be om å få dette skriftlig.