Kan man få innsyn i hvilke personopplysninger skolen har om en elev eller foresatt?

Retten til innsyn er ulik avhengig av om man er registrert selv eller ikke. Enhver som ber om det har rett til mer overordnet beskrivelse av hvordan en skole behandler personopplysninger. De som skolen har opplysninger om (slik som elever og foresatte) har rett til mer inngående informasjon om hvilke konkrete opplysninger som er registrert, hvem som har tilgang til opplysningene, hvor lenge de blir lagret og så videre.

Les mer om retten til innsyn