Kan jeg bruke min private PC på skolen eller på jobben?

Den som eier virksomhetens nettverk (netteier) kan åpne for at elever eller ansatte kan bruke private PCer i virksomhetens nettverk og område. Netteier kan i denne sammenheng være arbeidsgivere, kommuner for barne- og ungdomsskoler, eller fylkeskommuner for videregående skoler. I noen tilfeller vil skolen kunne utpeke seg selv som "netteier".

Les mer om våre anbefalinger for hva netteier må ta stilling til når private pc-er brukes på virksomhetens nett