Hva må skolen og skoleeier tenke på før man tar i bruk et informasjonssystem (for eksempel digitalt læringsverktøy, skoleadministrativt system, læringsplattform, klassestyringsverktøy)?

Dere må gå gjennom alle pliktene dere har når det skal behandles personopplysninger.

Les om dette under virksomhetens plikter